together unique

skupaj enkratni

Serbja/Serby - Lusatia

Serbja/Serby - Lusatia

Serbja/Serby - Lusatia

Logo: Serbja/Serby - Lusatia

Reprezentanca “Serbja

Lusatia” predstavlja jezikovno manjšino lužiških Srbov. Njihova zgodovina
sega več kot 1400 let nazaj, ko so se slovanska plemena preselila zahodno od
svojih prvotnih naselij severovzhodno od Karpatov. Med njimi so bila različna
sorbska plemena, kot sta Milzenci in Lusizerci. Ti so se naselili na območju
med Saale, Oder ter Erzgebirge in Fichtelgebirge. Prvi pisni zapis je mogoče
najti v plemenskem združenju “Surbi”, ki ga je leta 631 ustanovil
frankovski kronist Fredegar.

Po izgubi
politične neodvisnosti v 10. Stoletju, se je naselitveno območje Sorbov
zmanjšalo zaradi asimilacije in germanizacije, zlasti zaradi priliva
neslovanskega prebivalstva. Le potomcem Milzencev na Zgornje Lužiškem in Lusizercem v Spodnji Lužici je uspelo
ohraniti svoj sorbski jezik in kulturo do danes.

Od zgodnjega 19.
stoletja je opazna krepitev sorbske narodne zavesti. Nastajala so številna
združenja za skrb za sorbski jezik in kulturo, ki so pomagala krepiti občutek
pripadnosti k ljudstvu. Danes so Sorbi v Nemčiji priznani kot nacionalna
avtohtona manjšina, v številnih družinah in v vsakdanjem življenju se jezik
govori v raznovrstnih narečnih različicah. Sorbi se imenujejo “Serbja”
in “Serby”. Poleg tega imena, še posebej v Spodnji Lužici, je še
danes pogost nemški izraz “Wenden”. To sega nazaj do rimskih
zgodovinarjev, ki so posamezna neznana plemena na vzhodu imenovali “Veneti”.
Pozneje so iz tega nastali v nemščini izpeljani izrazi obračanju “Wenden”
ali “Winden” kot pojem za Slovane. Sorbski jezik spada v družino
slovanskih jezikov in je še posebej povezan s poljskim, češkim in slovaškim
jezikom. Najstarejši dokument sorbskega knjižnega jezika je “Burger Eydt
Wendisch” zu Bautzen okoli leta 1500. Najstarejši rokopisni prevod Biblije
izvira iz leta 1548. Manjšina Sorbov trenutno šteje približno 60.000 ljudi, od
tega 40.000 živi v Zgornji Lužici in 20.000 v Spodnji Lužici.

Serbja/Serby - Lusatia

Serbja/Serby - Lusatia

Serbja/Serby - Lusatia

Serbja/Serby - Lusatia

Lužiški Srbi pri EUROPEADI

Lužiške Srbi na Europeadi sodelujejo od vsega začetka prireditve. V Švici so se lahko uvrstile v četrtfinale, na domačem dogodku 2012 so s 6. mestom le za las zgrešile stopničke .

Na Europeadi 2016 na Južnem Tirolskem se selekcija “Serbja Lusatia” ni mogla uvrstiti v četrtfinale in je z 12. mestom zaključno ostala pod pričakovanji.