together unique

skupaj enkratni

Slika k prispevku: las Rumantschas

Rezultati

Datum Čas Runda Ekipe Kraj Rezultat Detajl
2022.06.26 10:30 1 Team Koroška / Kärnten (w) : las Rumantschas Štadion pod Košuto/Koschutastadion 17:0 -

las Rumantschas

Logo: las Rumantschas

Reprezentanca »Ils Rumantschs« so zastopniki reteroromanov iz Švice.

Njihov jezik se je razvil kot lastni jezikovni otok iz velikega območja
Ladincev, po vdiranju Bajuvarev iz severa in Italcev iz juga, ko se je
regija razdrla na tri območja (glej I Ladins). Tako se je v Graubündnu
razvil jezik „Rumantsch“ ali retororomanščina. Jezik je eden izmed
štirih priznanih jezikov v Švici. Okoli 40.000 ljudi pripada tej
jezikovni manjšini. Jezik je latinskega izvora in v alpskih deželah se
je med seboj razlikoval. Dandanes razlikujemo med petimi narečji, ti so surselviščina, sutselviščina,
surmeriščina, vallader in puter. Poleg tega obstaja skupen pisni jezik
»Rumantsch Grischun«. Razvil ga je leta 1982 Heinrich Schmid. Od leta
2001 pa je na kantonski ravni, poleg nemščine in italijanščine bil
razglašen kot tretji uradni jezik. Poleg tega in drugih ukrepov bo
retororomanščina v vedno večji meri izrinjena. Kanton Graubünden je leta
2006 skušal delovati proti temu upadu. Organizacija „Lia Rumantscha“, s
sedežem v Churju in s podružnicami v Laaxu, Zernezu, Savogninu in
Zillisu kot strešna organizacija vseh romunskih jezikovnih društev k
podpori vseh romunskih jezikov in kultur. Bila je tudi organizator in
dajalec ideje za prvo EUROPEADO leta 2008.