Slika k prispevku: Hungarian Gipsy National Football Team

Rezultati

Hungarian Gipsy National Football Team

Logo: Hungarian Gipsy National Football Team

Reprezentanca »Hungarian Gipsy National Football Team« zastopa jezikovno manjšino Romov na Madžarskem. Narodna skupnost Romov ima korenine v Severni Evropi, katero so zaradi vojn in zasledovanj zapustili. Preselili so se na evropski kontinent, kjer so se stalno naselili. Prišli so, ko so smernice poznejših držav že bile sestavljene. Niso bili ljudstvo, ki bi se bojevalo in najbrž zaradi tega tudi nikoli niso imeli lastne matične države in nikjer niso bili prav doma. Dobili so opis Diasporske etnije, ki ima močno narodno zavest, a nima nacionalne zavednosti. Od najkasneje 16. stoletja naprej je Madžarska postala nekako njihova domovina, kjer sta bila njihov način življenja in njihova kultura z lahko obarvanim hinduizmom sprejeti. Tako je v eni izmed najstarejših manifestacij, takratnega kralja Sigismunda, iz leta 1423 o zaščiti bilo napisano, »zaukazujemo, da na ta način ščitite vojvoda Ladislava (László Vajda) in ´cigane´, ki so mu podrejeni, da brez ovir in težav negujejo in ohranjajo; - da jih celo hočete varovati pred vsemi nevšečnostmi in neprijetnostmi“. Med turškimi vojnami so se Romi izkazali kot rokodelci in s proizvodnjo orožja izvedli nujno potreben posel. Franz Liszt je omenil izredno gostoljubnost Madžarov. Občudoval pa je tudi njihove glasbene sposobnosti. Ciganske kapelice so spadale h kulturnem izvozu Madžarske v koncertne dvorane v Evropi. Romi na Madžarskem so v primerjavi z drugimi regijami v Evropi veljali kot dobro integrirani in družbeno priznani. S pričetkom 19. stoletja je napočila doba diskriminacij in zasledovanj. Pod nemško okupacijo med drugo svetovno vojno je bilo do 30.000 Romov deportiranih v koncentracijska taborišča. Samo nekaj tisoč se jih je vrnilo živih. Po vojni je dober gospodarski razvoj Romom doprinesel veliko delovnih mest. Ampak gospodarski propad v kasnejših 80-ih letih jih je močno prizadel, ker niso bili dobro izobraženi. Deloma je bilo več kot dve tretjini prizadetih od brezposelnosti. 1993 so bili Romi iz Madžarske sicer priznani kot etnična manjšina, ampak desno usmerjena družba v državi je od leta 2007 v Romih spet videla dobrodošlega sovražnika. Vrh tega so bila nasilna dejanja proti narodni skupnosti. Tako je situacija Madžarov postala predmet Evropske Komisije. Romi na Madžarskem živijo razdeljeni po celi državi. S 600.000 ljudmi so največja manjšina na Madžarskem. Njihov materni jezik je pomešan z madžarskimi elementi. Uporaba jezika nazaduje, ker medtem veliko Romov vidi madžarščino kot materni jezik. Trenutno ima narodna skupnost dva od 22 madžarskih poslancev Evropskem Parlamentu.