together unique

skupaj enkratni

Dänen in Deutschland - Sydslesvig

Dänen in Deutschland - Sydslesvig

Dänen in Deutschland - Sydslesvig

Logo: Dänen in Deutschland - Sydslesvig

Dänen in Deutschland / Danci v Nemčiji– Sydslesvig

Danska manjšina v Nemčiji je nastala zaradi delitve Schleswiga po referendumu leta 1920. Temu je bil predhoden upor Schleswig-Holsteina, leta 1848, proti Danski. Upor je vodil do vojne med Dansko in zavežništvom Prusije in Avstrije z izidom, da je cel Schleswig do leta 1920 spadal k Prusiji. Izid prve svetovne vojne je omogočil že omenjeni plebiscit, ki je vodil do tega, da je severni del pridadel Danski, južni del pa Nemčiji. Pri določevanju nove meje se ni upoštevalo jezikovne linije. Danska je hotela pridobiti čim večje območje. Posledica tega je bila, da sta na obeh straneh meje ostali dve različno veliki narodni manjšini. Severno od nove državne meje so bili nemško govoreči, južno pa dansko govoreči državljani. V obdobju nacionalsocializma manjšina ni bila neposredno zasledovana. Vsekakor so bili izpostavljeni represalijami. Kot edinim državljanom Nemškega rajha, za njih ni bil obvezen vpis v NS-organizacije. V teh letih se je okoli 1000 pripadnikov manj priznalo k svoji manjšini. Po informacijah organizacije „Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte“ je bilo samo več 2700 organiziranih Dancev. Po raziskavi Hamburške univerze iz leta 2015 bi naj število pripadnikov ležalo pri 100.000. 42.000 jih živi od zahodne do vzhodne obale nemško-danske meje Schleswiga, navzdol do Rendsburga/Eiderstedta.
Ostali živijo integrirani v regijo Holstein in v mestu Hamburg. Danska manjšina je deležna dobrih manjšinskih pravic. Še v Bonnsko-Kopenhagenskih deklaracijah iz leta 1955 se je Nemška vlada zavezala, da bo ščitila dansko manjšino, v zameno pa je Danska vlada priznala podobne manjšinske pravice za Nemško manjšino v svoji državi. Poleg tega so ena izmed štirih etničnih skupin v Nemčiji, ki uživa posebno manjšinsko zaščito kot narodna manjšina v skladu Okvirne konvencije Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin, ki je s strani Nemčije bila ratificirana leta 1997. Tako je bila razveljavljena splošno veljavna petodstotna ovira za volitve v deželni zbor Schleswig-Holsteina za stranke Danske manjšine. S tem je bilo zagotovljeno politično zastopstvo. Ukrepalo se je na področju jezikovnih šol in z podporo se je zagotovilo ohranjanje verskih, kulturnih in poklicnih odnosov.

Slika k prispevku: Dänen in Deutschland - Sydslesvig
Slika k prispevku: Dänen in Deutschland - Sydslesvig

Danci v Nemčiji – Sydslesvig pri EUROPEADI

Reprezentanca je sodelovala na vseh treh turnirjih. Pri EUROPEADI leta 2008 so dosegli 4. Mesto, 2012 8. mesto in 2016 se je za njih kočala pot v skupinskem delu.