Slika k prispevku: ARMÂNAMEA

Rezultati

ARMÂNAMEA

Logo: ARMÂNAMEA

Armanamea

Reprezentanca Armanamea zastopa aromaniski jezik. Aromanij
je romunski jezik brez matične države in je raztresen po Grčiji, Makedoniji, Albaniji, Srbiji, Črni gori, Bolgariji in Romuniji. Nemško ime izvira iz “armanji”, tako so se Aromani v Makedoniji poimenovali sami. V srednjem veku so imeli posebno vlogo kot specializirani nomadski pastirji in trgovci. Od Grkov so se verjetno naučili trgovati in preko dobrih trgovskih odnosih s Carigradom, Benetkami in Nemčijo so se povzpeli z delom. Velik del gospodarske rasti je bil vložen v izobraževanje, zato ni bilo naključje, da je Moschopolis (Moscopolis) imel po Istanbulu drugo tiskarno v 16. stoletju na Balkanu. Med tursko-albanskimi vojnami ni bila ustavljena samo gospodarska rast, temveč z uničenjem mesta in sedmih okoliških naselji aromancev so izgubili svoj dom in bili so pregnani iz območja. Skozi njihovo življenje kot nomadski pastirji so bili navajeni na dolga potovanja, mnogi med njimi so se naselili okoli Ohridskega jezera, ki danes pripada Makedoniji. Toda tudi danes je tam le nekaj manjših aromanijskih občin, ker se je med obema vojnama velik del prebivalstva iz Balkana izselil v Dobručo v Romuniji, kjer so se po letu 1939 v večjih merah naselili v nekdanjih naseljih Dobruča. Nekateri od njih še vedno govorijo aromansko, katero so prinesli iz Balkana. Interese Aromancev, ki živijo v Romuniji, zastopa romunska Arumska skupnost. Glavni cilj skupnosti je ohraniti in razviti aromanijski jezik in kulturo. To ni lahka naloga, ker čeprav je Svet Evrope priznal aromljansko kot manjšinski jezik in je junija 1997 sprejel priporočilo, da zaščiti ta jezik in kulturo, ga romunska država opredeljuje le kot romunsko narečje in kaže malo zanimanja za kulturo in identiteto.

Toda v drugem osrednjem območju današnje Aromanije okoli mesta Metsovo v gorah Pindus v severozahodni Grčiji so stvari še slabše, ker Grčija za to manjšino ne stori ničesar. Predvideva se, da le nekaj tistih, ki so rojeni po letu 1970, aktivno obvladujejo jezik. Število aromov se stalno zmanjšuje, saj je zelo malo šol, kjer se jezik poučuje. Kot narodna jezikovna manjšina so priznane le v majhni državi Makedoniji, ki jih tudi omenijo kot take. Po popisu iz leta 1994 se je le 8601 državljanov opisalo kot Aromani.

Armanemea pri EUROPEADI

Armanemejci so sodelovali pri EUROPEADI 2008 in 2016, kjer soobakrat izpadli v skupinskem delu.