together unique

skupaj enkratni

Slika k prispevku: EUROPEADA bo poleti 2021

EUROPEADA bo poleti 2021

TOGETHER UNIQUE – SKUPAJ ENKRATNI – ZUSAMMEN EINZIGARTIG

Dragi športniki in športnice iz cele Evrope, spoštovani prijatelji in partnerji EUROPEADE!

Človeštvo se je v zadnjih dneh in tednih znašlo v izjemni in povsem nepričakovani situaciji. Naloga in odgovornost nas vseh je, da s skupnimi močmi preprečimo širitev virusa COVID-19 in tako zajezimo in premagamo omenjeno pandemijo.

Prireditelji EUROPEDE 2020, Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN) ter gostitelji prireditve so skupno odločili, da se evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih skupnosti zaradi pandemije Corona-virusa preloži na poletje 2021. Zdravje in varnost vseh sodelujočih imata najvišjo prioriteto!

EUROPEADA se bo odvijala med 19. junijem 2021 in 27. junijem 2021 na Koroškem. Vse sodelujoče ekipe so o odločitvi že bile obveščene, organizatorji pa se trenutno intenzivno ukvarjajo s potrebnimi spremembami rezervacij nastanitev ter transporta sodelujočih moštev.

Odločitev preložitve EUROPEADE 2020 je skupaj s FUEN bila na podlagi številnih pogovorov in razprav dobro premišljena. Glavni argument pa je vsekakor dejstvo, da bi bilo v trenutnem stanju skrajno neodgovorno prirediti veledogodek evropskega merila, katerega bi se udeležilo nad tisoč aktivnih šortnikov in športnic ter mnogo navijačev. Tudi če bi se situacija do prvotnega datuma EUROPEADE izboljšala je odziv na trenutno situacijo v obliki preložitve dogodka edino pravilen in neobhodno potreben.

Priprave na EUROPEADO 2020 so v sodelovanju z našimi partnerji iz najrazličnejših področij potekale izjemno dobro. Še naprej se bomo prizadevali, da bodo te kooperacije tudi v bodoče plodovite in uspešne, kajti le tako bo EUROPEADA 2021 postala pisan, vesel in upa poln praznik jezikovne in kulturne raznolikosti Evrope.

Prvotno se je za turnir prijavilo skupno 24 moških in 7 ženskih ekip. 7 manjšin (nemška manjšina na južnem Tirolskem ter Ladinci iz Italije, Retoromani iz Švice, lužiški Srbi iz Nemčije, nemška manjšina v Rusiji, Okcitanci iz Francije ter koroški Slovenci iz Avstrije) sodelujejo tako pri moškem, kot tudi pri ženskem turnirju. 17 manjšin sodeluje samo pri moškem turnirju: Gradiščanski Hrvati iz Avstrije, Pomaki iz Bolgarije, danska manjšina in severni Frizijci iz Nemčije, nemška manjšina iz Danske, Romi, nemška manjšina iz Polske, Madžari in Aromuni iz Romunije, Hrvati iz Srbije, Cimbri in slovenska manjšina iz Italije, madžari iz Slovaške ter krimski Tatari.

Velika želja organizatorjev je, da se bodo vse prijavljene ekipe tudi naslednje leto prireditve lahko udeležile.

Ob pripravah na kandidaturo za EUROPEADO 2020 smo veliko in obširno razmišljali o primernem in vsebinsko močnem geslu, ki bi v zadostni meri zrcalil vsebine tega evropskega veledogodka, kot tudi raznolikost dežele Koroške in njenih prebivalcev. Nikakor pa se takrat nismo zavedali, kako težo in pomen bodo dobile besede »together – skupaj – gemeinsam« štiri leta kasneje. Svetovna skupnost je v izjemnem stanju in dnevna dogajanja nam dokazujejejo, da bomo le SKUPAJ lahko premagali nevarnosti Corona-virusa.

»Poslednja resnica človeka je zmaga lepote« je nekoč zapisal Srečko Kosovel. Ta lepota se trenutno zrcali v neskončni moči medsebojne pomoči, neomajni skupnosti človeštva in ljubezni do sočloveka. Skupaj nam bo uspelo: skupaj enkratni – geimeinsam einzigartig – together unique!

Okvirne informacije:

EUROPEADA je evropski veledogodek, ki povezuje pošteno tekmovanje in navdihujočo moč športnega dogodka s prizadevanji avtohtonih narodnih manjšin. V središču pripreditve so srečavanja in izmenjava med manjšinami ter javna pormocija le teh. Prireditelj EUROPEADE je Federalistična unija evropskih narodnosti (FUEN).

Potem, ko je bila EUROPEADA leta 2008 v gosteh pri Retoromanih v Graubündnu v Švici, leta 2012 pri Lužiških Srbih v Nemčiji in leta 2016 pri Ladincih in nemško govorečih južnih Tirolcih v Pustertalu in Gadertalu v Italiji, bo EUROPEADA 2021 potekala pri koroških Slovencih v Avstriji.